Nikt nie chce być „taki sam jak każdy”. Większość osób stara się wyróżnić, mieć jakąś cechę, która będzie odbijać na tle innych, coś, co sprawi, że jak ktoś o nas pomyśli do głowy przyjdzie mu ta rzecz, dzięki której daliśmy się zapamiętać. To wszystko składa się na nasz charakter, czyli to, co dla marki jest osobowością. Przeprowadzając badania marki w łatwy sposób możemy się przekonać, jaki mają do niej stosunek jej odbiorcy.

Czym tak naprawdę jest osobowość marki?

Jest to wszystko to, co odnosi się do niematerialnego wymiaru marki. Wszystkie cechy typowo ludzkie sprawiają, że marka nabiera indywidualnego i wyróżniającego charakteru na tle rynku. Są to wszystkie te aspekty, których konkurencja nie będzie mogła od nas skopiować.

O osobowości marki można powiedzieć, że jest odbiciem jej persony, dla jakich odbiorców się ją tworzy. Na podstawie osobowości marki, można określić jak marka się zachowuje względem swoich odbiorców, jak daje się im poznać, w jaki sposób się komunikuje i jakie prowadzi z nimi interakcje.

Typy osobowości marki

Osobowość marki, można też określić na podstawie modelu, opartego na 12 archetypach osobowości. Są to uniwersalne wzorce osobowości, składające się z typowych cech przypisanych danemu archetypowi.

Przykładowo marki mogą utożsamić swój brand z takimi terminami, jak:

  • Twórca – wyraża siebie przez innowacje, tworzy piękno, jest przedsiębiorczy,
  • Władca – zapewnia stabilność i poczucie kontroli, kojarzony z prestiżem,
  • Buntownik – pragnie wyłamać się poza schemat i przyjęte reguły, cechuje się oryginalnością,
  • Opiekun – uwielbia pomagać innym, chce ich chronić oraz zapewnić bezpieczeństwo,
  • Bohater – inspiruje innych do działania, jest pełen energii i się nie poddaje.

Jak głównie przeprowadza się badania marki?

W badaniach marki wykorzystujemy metody z dwóch podstawowych grup:

  • Ilościowe – pozwalają na określenie znajomości bądź wyróżniającego charakteru marki u większej grupy odbiorców,
  • Jakościowe – dają nam lepszy obraz marki w przypadku mniejszej, docelowo dobranej grupy.

Badania marki, głównie odbywają się, poprzez:

  • CATI – wywiady telefoniczne, są proste i szybkie do wykonania,
  • PAPI – papierowe wywiady kwestionariuszowe, są czasochłonne oraz trzeba liczyć się z wyższymi kosztami ich wykonania,
  • CAWI – ankiety internetowe, cechują się niskim koszt oraz wysoką bezbłędnością ich wypełnienia przez ankieterów.

Marka dzięki swojej osobowości i kojarzeniu jej z daną rzeczą czy cechą – zyskuje charakter. Pozwala jej to wyróżnić się na tle swojej konkurencji. Przez wzmacnianie świadomości oraz budowę wizerunku marki, łatwiej będzie uzyskać lojalność klientów i nawiązanie z nimi więzi. Umożliwi to zmniejszanie dystansu oraz chęć identyfikowania i utożsamiania się z nią. Wykonując badania marki, jeszcze lepiej poznamy to, jak klienci nas widzą i z czym kojarzą.